Zabezpečovacie systémy

Zabezpečovacie systémy pre každého. Poskytujeme spoľahlivé bezpečnostné systémy na ochranu vás a vášho majetku. Garancia individuálneho prístupu.

ZABEZPEČOVACIE SYSTÉMY ZA ROZUMNÚ CENU

Elektronické zabezpečovacie systémy (EZS) sú už štandardnou súčasťou elektroinštalácie v nových, rekonštruovaných budovách a rodinných domoch. "Elektronické zabezpečovacie systémy môžete ovládať cez webové rozhranie alebo mobilný telefón pomocou aplikácie. Vďaka tomu budete vedieť na diaľku systém vypnúť/zapnúť či sa pozrieť, čo sa v objekte deje pomocou kamier".

Finančne náročná investícia sa dá v súčasnej dobe cenovo porovnať (pri jednoduchých systémoch EZS) napríklad s bežnými elektrickými spotrebičmi, ktoré sú v bežnej domácnosti samozrejmosťou.

Samozrejme, iná bude hodnota EZS určeného pre zabezpečenie panelákového bytu a iná pre zabezpečenie luxusnej vily. Kontaktujte nás a my vám vypracujeme cenovú ponuku úplne ZDARMA.

 

ROZDELENIE EZS VO VZŤAHU K PRIESTOROVÉMU UMIESTNENIU

  • Obvodová ochrana signalizuje narušenie obvodu objektu, pričom obvodom sa obvykle rozumie katastrálna hranica objektu
  • Plášťová ochrana signalizuje narušenie plášťa objektu, teda stavebných častí chráneného objektu
  • Priestorová ochrana chráni interiéru objektu
  • Predmetová ochrana sa aplikuje pri ochrane cenných predmetov (umelecké diela a pod.)
  • Lokálne systémy pri vzniku poplachu spustia akustickú a optická signalizácia priamo v chránenom objekte alebo v jeho blízkosti
  • Komunikačné systémy spustia akustickú a optická signalizácia, prenos hlasovej a SMS správy o poplachu prostredníctvom telekomunikačnej siete (pevná linka, mobil GSM na zvolené telefónne čísla), Pult centrálnej ochrany

ROZDELENIE Z HĽADISKA STUPŇA RIZIKA

Pre stanovenie kategórie rizika je rozhodujúcich viacero vstupných faktorov, ktoré posudzujeme v širších súvislostiach.

V zásade sa riziká členia do troch skupín, ku ktorým sú ďalej kategorizované technické prostriedky. Ich použitie potom určuje stupeň rizika:

  • Nízke riziko
  • Stredné riziko
  • Vysoké riziko
Kamerove systemy od TRANS MONT

NAŠA PONUKA

ZABEZPEČOVACIE SYSTÉMY

VIAC INFORMÁCIÍ

CENTRALIZOVANÝ PULT OCHRANY

VIAC INFORMÁCIÍ

IDENTIFIKAČNÝ SYSTÉM

VIAC INFORMÁCIÍ

ÚSTREDŇA

Prijíma a vyhodnocuje signály z detektorov a všetkých zariadení v sieti. Na základe ich dát rozhoduje o vyhlásení poplachu a riadi funkčnosť celého systému. Základným predpokladom pri výbere ústredne je počet slučiek v objekte - na každú slučku pripadá jeden snímač, detektor v sieti. Ústredne sa vyrábajú v rozličných množstvách slučiek - 4, 8, 16, 24 a viac. Rozsiahlym objektom ako sú hotely či továrne vieme vytvoriť sieť tvoriacu až 192 slučiek. Ústredňa môže zahŕňať viac podsystémov, čo umožňuje zlúčiť viacero samostatných užívateľov/firiem do jednej ústredne (je to výhodnejšie pre jednotlivcov) pri zachovaní samostatnosti daných používateľov.

KLÁVESNICA

Slúži na komunikáciu s ústredňou: zapínanie/vypínanie systému, na prehliadanie udalostí, poplachov, pridávanie nových užívateľov a pod. Väčšina ústrední podporuje pripojenie viacerých klávesníc do systému.

INFRAPASÍVNY DETEKTOR (PIR SNÍMAČ)

Pre zaznamenanie pohybu v objekte sa využívajú infrapasívne detektory alebo aj PIR senzory. Tieto snímače fungujú na princípe monitorovania teploty prostredia a prípadných zmien pri pohybe osoby či zvieraťa v okolí. Je možné ich kombinovať s inými senzormi pre presnejšiu detekciu a vylúčenia možných falošných poplachov.

AKUSTICKÝ DETEKTOR ROZBITIA SKLA

Tieto detektory sa používajú v miestnostiach so sklenenou výplňou a na základe zachyteného zvuku rozbitia skla vyvolajú poplach. Zvuk analyzujú internou databázou rozbitia rôznych typov skiel, na základe ktorej vyhodnotia či ide o poplach.

MAGNETICKÉ DETEKTORY

Vyrábajú sa v rôznych prevedeniach v závislosti od použitia. Poznáme zápustné, kovové a pojazdné detektory, ktoré sú vhodné na garážové brány a pod. Sú skvelým doplnkom na trezory či iné druhy dverí, ktoré pri odpojení vyšlú signál do ústredne (v prípade, že bol alarm zapnutý).

POŽIARNY DETEKTOR

Detektor požiaru či dymu patrí k bežnej súčasti elektronického zabezpečovacieho systému, podľa spôsobu detekcie sa delia na optické a tepelné.

SIRÉNY

Sirény ponúkame vonkajšie, vnútorné ale aj v podobe majákov. Úlohou sirén je upozorniť okolie v prípade narušenia objektu. Siréna obsahuje aj blikajúce svetielko. Externé sirény sú odolné, pripravené čeliť poveternostným no i mechanickým vplyvom. Siréna je vybavená vlastným akumulátorom, v prípade fyzického poškodenia napájania sirény.

GSM KOMUNIKÁTOR

Ak ústredňa nie je pripojená na telefónnu linku, je možné pripojiť ju na GSM komunikátor, ktorý komunikuje bezdrôtovo prostredníctvom textovej alebo zvukovej informácie. Tento hlásič vás bude informovať o stavoch v objekte - môže vám zasielať upozornenia o signáloch z detektorov, havarijné alebo poruchové stavy zabezpečovacích systémov a pod.

ZÁLOŽNÝ ZDROJ

Bezúdržbové akumulátory, ktoré zabezpečia prevádzku systémov v prípade výpadku prívodu elektrickej energie. Veľkosť záložného zdroja sa odvíja od množstva zariadení zapojenom v zabezpečovacom systéme.

0
ROKOV SKÚSENOSTÍ
0
SPOKOJNÝCH KLIENTOV
0
HODINOVÝ SERVIS

CENTRALIZOVANÝ PULT OCHRANY (PCO)

Úlohou je prijímanie signálov z rôznych systémov. Po vyhodnotení signálu operátor kontaktuje majiteľa objektu alebo vyšle výjazdovú jednotku. Signály, ktoré systém detekuje zahŕňajú napríklad: zapnutie systému, výpadok elektrickej energie, poškodenie objektu, vlámanie, požiar, sabotáž systému, poruchy časti systému a pod.

ČO DOKÁŽE CENTRALIZOVANÝ PULT OCHRANY?

Centralizovaný pult ochrany prijíma signály z ústrední na objektoch pri aktivácii senzora. Do centralizovaného pultu ochrany môže byť pripojené veľké množstvo ústrední elektronických zabezpečovaních systémov (EZS).

Ústredne zbierajú signály z celého objektu, zo senzorov, ktoré majú na starosti stráženie objektu. Tieto senzory sú: magnetické kontakty (slúžia na detekciu otvorenia okien či dverí ale je možné ich použiť aj na dvierka skríň či zásuviek), detektor rozbitia skla, detektor otrasov (ak by niekto sa snažil niečo prevŕtať či rozsekať alebo zbúrať), detektor pohybu (PIR senzor), detektory prepadu (prepadové tlačítka, nášľapné lišty, pasce na peniaze), špeciálne detektory (sledovanie teploty, poruchy kúrenia či klimatizácie, únik vody či plynu).

Kamerove systemy od TRANS MONT

Pult zabezpečuje prenos signálu z vyššie spomenutých elektronických zabezpečovacích systémov v reálnom čase - okamžite po zistení zmeny stavu.

Spracovanie signálu, vyhodnotenie signálu, riešenie situácie. Signál príjme operačné stredisko, kde poverená osoba identifikuje jeho pôvod. Následne môže vzniknutú situáciu riešiť overením miesta pôvodu signálu alebo vyslaním ozbrojenej hliadky, ktorá preskúma okolie.

Po vyslaní ozbrojenej hliadky je operačné stredisko celý čas v kontakte s touto hliadkou a posiela jej ďalšie informácie pre rýchly a spoľahlivý zásah. Po príjazde táto hliadka vykoná vonkajšiu obhliadku miesta vzniku signálu, následne vnútornú. Zistí príčiny vzniku signálu, overí priestor kde signál vznikol. V prípade vážnejšej situácie táto hliadka môže zavolať posily na miesto poplachu pre potrebu úspešného zadržania páchateľov. 

Ďalšie subjekty na zabezpečenie ochrany môžu byť príslušníci polície, hasičského zboru, záchranári, havarijná služba alebo iný subjekt. Tieto subjekty zabezpečuje operačné stredisko, pričom hliadka poskytuje prvotné informácie z miesta vzniku signálu a spolupracuje s ďalšími subjektmi potrebnými na vyriešenie problému.

Profesionalita

Spoľahlivosť

Bohaté skúsenosti

Individuálny prístup

IDENTIFIKAČNÝ SYSTÉM

Pre evidenciu dochádzky, identifikácie a prístupu zamestnancov máme pre vás riešenie v podobe systému BIS. Systém BIS slúži ku bezdotykovej identifikácii osôb, vozidiel pomocou identifikačnej karty, ktorá je schopná svoje identifikačné číslo vyslať do snímacej jednotky bez nutnosti akejkoľvek manipulácie. Vyznačuje sa vysokou technickou úrovňou, univerzálnosťou, programovým vybavením v slovenskom jazyku. Jeho prednosťou je využitie vynikajúcich vlastností identifikačných dotykových kľúčov IDK.