Protipožiarna ochrana

Protipožiarna ochrana pre všetky objekty. Poskytujeme prostriedky pre požiarnu prevenciu a aj hasenie ohňa. (uhasenie sa nevyhľadáva)

DOKÁŽETE ČELIŤ OHŇU?

Trans-mont Vám poskytne všetko potrebné. Máme pre Vás prostriedky pre požiarnu represiu (potlačenie či uhasenie ohňa) ako aj pre požiarnu prevenciu.

Zabezpečíme Vašu firmu či objekt podľa zákona 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi. Pre viac informácií nás kontaktujte.

0
ROKOV SKÚSENOSTÍ
0
SPOKOJNÝCH KLIENTOV
0
HODINOVÝ SERVIS

NAŠA PONUKA

POŽIARNA SIGNALIZÁCIA

VIAC INFORMÁCIÍ

STABILNÉ HASIACE ZARIADENIA

VIAC INFORMÁCIÍ

POŽIARNA SIGNALIZÁCIA

EPS – Elektrická Požiarna Signalizácia slúži na detekovanie požiaru a to už v jeho počiatočných fázach, kedy je aj najúčinnejšia a pomáha tak chrániť život, zdravie a majetok osôb.

AKO FUNGUJE POŽIARNA SIGNALIZÁCIA

Elektrická požiarna signalizácia (EPS) slúži na preventívnu ochranu objektov pred požiarom tak, že vizuálne a zvukovo signalizuje výskyt požiaru, autonómne alebo prostredníctvom človeka urýchľuje odovzdávanie informácie o požiari osobám určeným na vykonanie požiarneho zásahu, prípadne spúšťa zariadenia, ktoré bránia rozšíreniu požiaru, resp. priamo vykonávajú protipožiarny zásah a pomáhajú znížiť vzniknuté škody.

Určovacie systémy požiaru

Medzi určovacie systémy požiaru patria opticko-dymové detektory, detektory teploty, majáky, alarmy, sirény, plameňové detektory a odsávacie systémy na ochranu drahych technologii - servery, rozvádzače a iné prídavné zariadenia.

Hasiace systémy umožňujú ochranu či potlačenie požiaru. Kvalitnejšie hasiace systémy sa niekedy o požiar postarajú skôr než dorazí hasičská hliadka.

Špeciálna detekcia využíva nekonvenčné spôsoby detekcie požiaru, ako sú optický lúč, zisťovanie tepla či prítomnosť dymu.

Grafické zobrazenie požiaru umožňuje jednoduchšiu komunikáciu s hasičmi a účinnejší a rýchlejší zásah proti požiaru. Komunikácia senzorov so servermi umožňuje grafické vyobrazenie požiaru v počítači. 

Ochrana nebezpečných častí náchylnejších na požiar. Vieme vykonať analýzu zariadení a miest, ktoré sú náchylnejšie na požiar v prípade preskočenia iskry a možného vzniku požiaru.

Profesionalita

Spoľahlivosť

Bohaté skúsenosti

Individuálny prístup

ROZDELENIE Z HĽADISKA STUPŇA RIZIKA

Tento systém umožňuje predísť šíreniu požiaru v budove. Skladá sa z detekčného systému, ktorý detekuje zvýšenú koncentráciu CO v ovzduší, hasiaceho systému, ktorý následne po detekcii požiaru začne hasiť oheň, a systému riadenej evakuácie osôb. Spolu s elektrickou požiarnou signalizáciou prináša zvýšenie efektivity v boji voči požiaru a umožňuje rýchlejšie zabrániť šíreniu ohňa.

Existujú dva druhy stabilných hasiacich zariadení:

  • Sprinklerové systémy okamžite pri detekcii ohňa začnú postrekovať objekt aby zabránili ďalšiemu šíreniu požiaru
  • Plynové hasenie je ekologickejšie a šetrné voči ľuďom i zariadeniam v objekte

Napíšte nám a my sa postaráme o ochranu Vášho objektu pred požiarom.