Počítačové siete

Počítačové siete pre plnohodnotné využitie kapacity výpočtovej techniky. Návrh a ponuku vám vypracujeme zdarma.

Pre plnohodnotné využitie kapacity výpočtovej techniky a zjednodušenie procesu pripájaných nových počítačov, prípadne sťahovania pôvodných je adekvátnym riešením štruktúrovaná kabeláž. Spoločnosť TRANS-MONT s. r. o. má vo svojej ponuke zahrnuté metalické kabeláže, tienené aj netienené, vhodné pre moderné riešenia podnikovej siete pri vysokých nárokoch na spoľahlivosť a rýchlosť.

Štruktúrovaná kabeláž umožňuje podnikom prepojiť počítače vysokorýchlostným internetom a to i s riešením budúcej potreby prípojných bodov. Pri tejto kabeláži sa používa dátový kábel so štyrmi pármi, s jednotlivými vodičmi umiestnenými v pároch. Ponúkame niekoľko možností kábla a to FTP, UTP a STP.

Optická kabeláž je určená na prenos dát svetelnými impulzmi v priesvitnom vlákne. Prenosová rýchlosť optických káblov je oveľa vyššia ako u metalických káblov. Optické káble rozdeľujeme podľa typu koncoviek na SC (hranatý konektor), ST (guľatý konektor) a LC (spojené dva malé hranaté konektory).

Pracovníci firmy majú mnohoročné skúsenosti s projektovaním a inštaláciou sietí. Projekt a ponuku vám vypracujú naši pracovníci zdarma. Podkladom je váš plán rozmiestnenia zásuviek, ich počty, predstava o umiestnení serveru, či telefónnej ústredne a fyzická obhliadka miesta našim pracovníkom. Jednoduchý nákres – pôdorys budovy je vítanou pomôckou.

REALIZÁCIA POČÍTAČOVÝCH SIETÍ

V dnešnej rýchlej dobe si ťažko vieme predstaviť spoločnosť alebo organizáciu, ktorá nepotrebuje mať svoje počítače zapojené do počítačovej siete. Zosieťovanie počítačov do siete umožňuje jednoduchšiu komunikáciu, efektívne využitie hardvérových prostriedkov, ako aj účinnú správu nainštalovaných aplikácií na jednotlivých počítačoch.

Náš tím pre vás pripraví komplexný a profesionálny návrh Vašej počítačovej siete. Súčasťou návrhu je cenová kalkulácia, časový harmonogram realizácie, meracie protokoly a certifikáty. Odovzdaním dokumentácie získate kompletný dohľad nad vašou infraštruktúrou.