Elektroinštalačné práce

Elektroinštalačné práce a montáž. Poskytujeme elektroinštalačné práce nízkeho a vysokého napätia. Vypracovanie návrhu zdarma.

Poskytujeme elektroinštalačné práce a montáž. Zameriavame sa na elektroinštalačné práce nízkeho a vysokého napätia.

Máme dlhoročné skúsenosti s elektroinštaláciou obytných domov aj priemyselných objektov. Zabezpečíme všetko, od projektovej dokumentácie cez realizáciu až po revíznu správu.

Sme profesionálni elektrikári, na ktorých sa dá spoľahnúť. Máme stovky spokojných zákazníkov. Na hotové dielo držíme záruku a zodpovedáme za našu prácu.

Naša spoločnosť vykonáva rôzne druhy elektroinštalačných prác a to napríklad:

ELEKTROINŠTALÁCIE NÍZKEHO NAPÄTIA

Pokiaľ má byť objekt plnohodnotne využiteľný, potrebuje napojenie na verejnú energetickú sieť pomocou prípojky NN. Prípojka NN umožňuje čerpanie elektrickej energie z verejného zdroja. Prípojka pre rodinný dom začína odbočením od zariadenia verejného rozvodu a končí prípojkovou skriňou. Tam to však zďaleka nekončí, práve naopak. Na prípojku NN nadväzujú všetky silno a slaboprúdové rozvody smerujúce do domu.

Realizácia prípojky NN si rovnako ako iné elektroinštalácie vyžaduje úvodný odborný projekt, splnenie kritérií vyžadovaných príslušnými normami, ako aj záverečnú revíziu prevedenú revíznym technikom. Nakoľko ide o čerpanie energie z verejného zdroja, elektrická prípojka musí byť verejne prístupná. Väčšinou je umiestnená vo fasáde objektu či plota, a tak kedykoľvek kontrolovateľná.

ELEKTROINŠTALÁCIE VYSOKÉHO NAPÄTIA

Oblasť vysokého napätia (VN) nad 1000V zahŕňa transformačné stanice murované, stĺpové, kioskové a transformátory VN/NN. Zabezpečujeme dodávky, montáže a opravy pre VN rozvodne, VN prípojky a VN rozvody. Vykonávame servis a údržbu VN elektrozariadení vrátane odbornej prehliadky a odbornej skúšky. V neposlednom rade zabezpečujeme projektové dokumentácie VN elektrozariadení.