Máte nejakú otázku?

Neváhajte nás kontaktovať.

Vaše meno *

Email *

Tel

Vaša správa

 Zabezpečovacie systémy  TRANS MONT, s.r.o.


Časté otázky

  1. Ako solárne články vytvárajú elektrickú energiu?
  2. Bude solárna elektráreň fungovať u mňa?
  3. Koľko stojí systém pre priemerný rodinný tom?
  4. Aké komponenty potrebujem na zostavenie systému zapojeného do verejnej elektrickej siete?
  5. Aký typ nosnej konštrukcie mám použiť?
  6. Kde mám nainštalovať solárne panely a na ktorú stranu by mali smerovať?
  7. Môžem použiť fotovoltaiku na prípravu teplej vody alebo pre vykurovanie?

Otázka 1: Ako solárne články vytvárajú elektrickú energiu?

Odpoveď 1: Fotovoltaika je vlastne generátor jednosmerného elektrického prúdu poháňaný slnkom. Solárne články sa skladajú z polovodičového materiálu, v ktorom svetlo uvádza do pohybu pozitívne a negatívne náboje, ktoré indukujú elektrické napätie a táto energia prúdi zo solárneho panelu do rozvodnej siete alebo k spotrebičom. Následne sa elektróny vrátia na druhú stranu solárneho článku a celý sa opakuje. Napätie produkované jediným kryštalickým solárnym článkom je zhruba 0.5V, s prúdom ktorý je priamo úmerný ploche článku (približne 7A na 40cm2 multikryštalického článku). Typicky je zapojených 30 až 36 článkov v sérii v každom solárnom module. Takýto modul má menovité napätie 12V a môže byť zapojený v sérii alebo paralelne s ďalšími solárnymi modulmi podľa požiadaviek výstupného napätia a prúdu.

Späť na zoznam otázok

Otázka 2: Bude solárna elektráreň fungovať u mňa?

Odpoveď 2: Solárna elektráreň bude fungovať prakticky kdekoľvek, ale niektoré miesta sú lepšie ako iné. Ožiarenie je veličina, ktorou sa meria sila slnečného žiarenia dopadajúceho na povrch zeme, a jej priemerná hodnota je približne 1000 wattov na meter štvorcový. Pri bežnej efektivite solárnych článkov 14-16% to znamená, že môžeme počítať s výkonom 140-160 W na štvorcový meter solárnych článkov umiestnených na priamom slnku. V praxi sa viac používa množstvo slnečného žiarenia, ktoré dopadne na 1m2 za rok. Na Slovensku sa táto hodnota pohybuje od 1175 po 1525 kWh/m2

Späť na zoznam otázok

Otázka 3: Koľko stojí systém pre priemerný rodinný tom?

Odpoveď 3: Bohužiaľ je veľmi ťažké určiť priemernú cenu za fotovoltaickú elektráreň pre priemerný rodinný dom pretože veľkosť FV elektrárne závisí hlavne na vašej priemernej spotrebe elektrickej energie za rok, a tak isto množstvo slnečného žiarenia, ktoré dopadne na zem vo vašej oblasti. Najjednoduchší začiatok je vypočítať celoročnú spotrebu elektrickej energie s účtov za elektrickú energiu.

Späť na zoznam otázok

Otázka 4: Aké komponenty potrebujem na zostavenie systému zapojeného do verejnej elektrickej siete?

Odpoveď 4: Systémy pripojené na verejnú sieť sú podstatne jednoduchšie ako systémy s batériami alebo ostrovné systémy. V podstate okrem ističov, nosného systému a káblov potrebujete len solárne moduly a striedač. Dnešné sofistikované striedače obsahujú väčšinu komponentov potrebných na konvertovanie jednosmerného prúdu z modulov na striedavý prúd, sledovanie maximálneho výkonového bodu(MPP) modulov aby vždy fungovali s maximálnou efektivitou a prerušenie pripojenia na sieť v prípade výpadku dodávky elektrickej energie z verejnej siete.

Späť na zoznam otázok

Otázka 5: Aký typ nosnej konštrukcie mám použiť?

Odpoveď 5: Existujú tri typy základných nosných konštrukcií: strešné/zemné, stĺpové a sledovacie nosné systémy. Každý typ ma svoje výhody aj nevýhody. Napríklad strešné montážne systémy väčšinou vyžadujú len krátke dĺžky káblov medzi solárnym poľom a striedačom, čo znižuje straty. Na druhej strane je nutný zásah do strešnej krytiny čím sa zvyšuje riziko zatekania, a tiež vyžadujú dôkladné uzemnenie. Systémy montované na zem vyžadujú presné základy, sú náchylnejšie na vandalizmus alebo krádež, nadmernú akumuláciu snehu na spodnej hrane panelov. Ďalšia možnosť sú panely inštalované na stĺpe, ktoré sa montujú relatívne jednoducho. Takáto nosná konštrukcia znižuje riziko vandalizmu alebo krádeže v porovnaní s montážou na zem. Sú tak isto vhodnejšie pre oblasti s väčším množstvom snehu, ktorý sa jednoducho zosunie z modulov na zem. Posledná možnosť sú sledovacie systémy, či už jednoosové alebo dvojosové. Tieto systémy zvyšujú potenciálny zisk, ale na druhej strane sú drahšie a náročnejšie na údržbu. Jednoosový systém v našich podmienka dosiahne približne o 20% vyššiu výrobu elektrickej energie, v prípade dvojosového sledovacieho systému to môže byť až do 35% viac vyrobenej elektrickej energie z takého istého počtu modulov oproti pevnej inštalácii.

Späť na zoznam otázok

Otázka 6: Kde mám nainštalovať solárne panely a na ktorú stranu by mali smerovať?

Odpoveď 6: Pre dosiahnutie najvyššieho možného výkonu je dôležité, aby boli moduly nasmerované na geografický juh (0°). V prípade Slovenska je odchýlka geografického juhu od magnetického juhu +3°20’. Pri odklone 30° od juhu na východ alebo západ bude strata na produkcii energie 10 až 15%. Pri odklone 60° od juhu to bude 20 až 30%. Optimálny sklon panelov v našich geografických podmienkach je 30 až 35°. V prípade, že plánujete sklon modulov meniť podľa ročného obdobia je optimálny náklon v zime 60° a v lete 15°.

Späť na zoznam otázok

Otázka 7: Môžem použiť fotovoltaiku na prípravu teplej vody alebo pre vykurovanie?

Odpoveď 7: Nie. Fotovoltaický systém mení slnečnú energiu na jednosmerný elektrinu pri relatívne nízkej účinnosti (14-16%), takže vyrábanie elektriny pre elektrické spotrebiče s vysokou spotrebou by bolo nákladné a neefektívne. Pre ohrev teplej vody a kúrenie sú vhodnejšie slnečné kolektory, ktoré sú omnoho efektívnejšie pre ohrev vody.

Späť na zoznam otázok